Kundeteller Ergomat – Ramper.no
RAmper.no For bedre tilgjengelighet
Handlevogn 0
Kundeteller Ergomat

Kundeteller Ergomat

8.450,00 kr

For å redusere smitte har Regjeringen oppfordret alle kjøpesentre og butikker å innføre antallsbegrensning, slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.  Ramper .no leverer en «Plug and Play» kundeteller som hjelper butikker med å automatisk holde kontroll på antall besøkende.

 

Hvorfor bruke en kundeteller

Utfordringen til mange butikker er å holde styr på hvor mange besøkende det er i lokalene til enhver tid. Ansatte må bruke tid på å telle fremfor å gjøre sine primæroppgaver, noe som er ulønnsomt for butikken. Dette kan også oppleves som et stressmoment for de ansatte, og det kan også oppleves som ubehagelig å nekte kunder adgang. I noen tilfeller blir også eksternt personell innleid for å gjøre denne jobben, noe som kan blir dyrt i lengden. En automatisk kundeteller vil kunne redusere denne utgiften betraktelig.  

 

Hvordan virker den

Kundetelleren registrerer kunder inn og ut av butikken, og vil til enhver tid vise antall kunder som er i butikken på en skjerm. Kundetelleren har også en lysregulering som viser grønne , orange og rødt tall ut ifra hvor mange kunder det er i butikken. Blir det for mange kunder i butikken i forhold til max-grense,  Kundene må da vente til andre kunder har forlatt butikken, og lampen begynner å lyse grønt igjen.

Man frigjør resurser til å passe på at antallet ikke overstiges. 

Er tallet grønt, er det ledig kapasitet

Er tallet orange, er maks kapasitet nesten oppnådd

ER tallet rødt, ikke gå inn

 Sensoren har en rekkevidde på 1,8m bredde for adkomster bredere enn dette må man lede ankommende innenfor denne bredden.

Denne kapasitettelleren holder oversikt over hvor mange som oppholder seg inne i forretnigen. Kan brukes i lokaler med 1 eller 2 innganger (2 innganger krever 2 sensorer)

 

Systemet er enkelt å sette opp.


Del dette produktet


Mer fra denne varegruppen