Testsamling – Ramper.no
RAmper.no For bedre tilgjengelighet
Handlevogn 0

Testsamling

For å redusere smitte har Regjeringen oppfordret alle kjøpesentre, treningssentre, offentlige kontorer og butikker å innføre antallsbegrensning, slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.  Ramper.no leverer flere «Plug and Play» kundetellere som hjelper til med å automatisk holde kontroll på antall besøkende.

Hvorfor bruke en kundeteller

Utfordringen til mange butikker er å holde styr på hvor mange besøkende det er i lokalene til enhver tid. Ansatte må bruke tid på å telle fremfor å gjøre sine primæroppgaver, noe som er ulønnsomt for butikken. Dette kan også oppleves som et stressmoment for de ansatte, og det kan også oppleves som ubehagelig å nekte kunder adgang. I noen tilfeller blir også eksternt personell innleid for å gjøre denne jobben, noe som kan blir dyrt i lengden. En automatisk kundeteller vil kunne redusere denne utgiften betraktelig.  

 


1.438,00 kr